Despre noi

Editura Estfalia a fost înființată în anul 2000 pentru a veni în întâmpinarea editării de carte cu scop științific și didactic – curs universitar, îndrumător de proiectare și de laborator. Până în prezent sub sigla editurii au apărut peste 400 de titluri de carte. Sub egida editurii apar de asemenea reviste științifice.
În urma evaluării făcute de către CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior) în anul 2007, Editura Estfalia a fost recunoscută și acreditată de CNCSIS.

Editura este acreditată și și CNATDCU conform ordinului 6129/20.12.2016 – Anexa 24 –

Avantajele de a publica la editura Estfalia:
– Editura este acreditată CNCSIS;
– Editura este acreditată CNATDCU;
– Tirajele sunt mici și foarte mici;
– Prețul final este de asemenea foarte mic;
– Conceperea coperții este gratuită;
– ISBN gratuit;
– CIP gratuit;
– Lipirea blocului de carte de copertă este foarte bună;
– Se pot trimite cărțile finite în orice colț al țării;
– Produsul final este de o calitate foarte bună.

Pentru a intra în circuitul național și internațional cartea trebuie să fie depusă la fondul de carte al Bibliotecii Naționale a României. Pentru acest lucru cartea are nevoie de ISBN (dat de editură), CIP (dat de Biblioteca Națională a României) şi cod de bare (dat de editură).
Acest lucru vă conferă dumneavoastră garanția corectitudinii editării și tipăririi cărții fără a exista pericolul ca respectivul titlu de carte să fie tipărit și de alt autor la altă editură cum se întâmplă adesea cu editurile care nu respectă ISBN-ul și CIP-ul dat de Biblioteca Națională.
La inceput editurile primesc primele 10 ISBN-uri cu condiția de a preda la fondul de carte al Bibliotecii Naționale toate cele 10 titluri in diferite tiraje convenite.
Sunt cazuri când se folosește un singur ISBN si un singur CIP pentru a se tipări mai multe titluri de carte de unele edituri, anulându-se practic toată munca depusă de acești autori care le-au tiparit și editat la aceste edituri.
Adică mai pe scurt: același ISBN este atribuit la foarte multe cărți ceea ce duce la anularea tuturor cărților cu acest ISBN.
Acest lucru se întâmplă pentru că editurile respective nu trimit cele 4-9 cărți (per titlu de carte) de protocol la Biblioteca Națională în Depozitul de carte și atunci ele nu mai primesc în continuare ISBN-uri valide.
Deci Mare Atenție!
Spunem acest lucru pentru a veni în ajutorul autorilor și a nu se complica situațiile.

Editura nu are ca obiect de activitate vânzarea cărților editate și tipărite.
În consecință Editura Estfalia nu comercializează cărțile tipărite de editură.
Prețul de 500 lei pentru cele 20-25 de exemplare de carte la comanda minimă se referă la costul de producție.
Toate cărțile tipărite de editură sunt predate la zi la Depozitul de carte al Bibliotecii Naționale.

ATENȚIE!
– CERTIFICATE ISBN, CERTIFICATE ISSN, CERTIFICATE CIP, CERTIFICATE PENTRU CODURI DE BARE NU EXISTĂ (NU SUNT RECUNOSCUTE).
– ISBN, ISSN și CIP-ul sunt date de către Biblioteca Națională a României numai editurii pentru fiecare titlu de carte și sunt coduri bine definite.
– ISBN și ISSN se pot tipări pe coperta a IV-a.
– CIP-ul se tipărește pe contra paginii de titlu.
– Codul de bare se tipărește de către editură pe coperta a IV-a.