Editura ESTFALIA

Ați scris o carte? Căutați o editură? Ați prezentat manuscrisul la edituri și ați fost respinși?
Editura Estfalia este ceea ce căutați.

tiraje începând cu 20 ex. pentru doctorate, cursuri, lucrări personale sau științifice, etc.

Comanda minimă

carte 24 ex., format A5, la prețul de 500 lei,
(12-17 ex. la autor, 2 ex. la editură și 4–7 ex. la fondul de carte al Bibliotecii Naționale a României)
Maxim 150 pg., coperta din carton semi-lucios de 200-220 g./mp., la 4+0 culori. ISBN, CIP și cod de bare gratuite.
Toate cărțile tipărite de editură sunt predate la zi la Depozitul de carte al Bibliotecii Naționale.

Despre noi

Editura Estfalia a fost înființată în anul 2000 pentru a veni în întâmpinarea editării de carte cu scop științific și didactic – curs universitar, îndrumător de proiectare și de laborator. Până în prezent sub sigla editurii au apărut peste 400 de titluri de carte. Sub egida editurii apar de asemenea reviste științifice.
În urma evaluării făcute de către CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior) în anul 2007, Editura Estfalia a fost recunoscută și acreditată de CNCSIS.
 
Editura Estfalia editează și tipărește cu ISBN și CIP:
   – simpozioane,
   – lucrări personale,
   – doctorate,
   – versuri,
 
 
 – autobiografii,
 – lucrări de doctorat,
 – cursuri diferite,
 – lucrări științifice, etc.
Editura Estfalia tipărește – editează lucrări științifice, cursuri şi manuale pentru învățământul preuniversitar și universitar, conferințe internaționale, conferințe naționale, doctorate.
De asemenea Editura Estfalia publică atât atlase didactice cât şi atlase de mediu dar şi lucrări de beletristică (literatură generală, pentru copii, etc.).

Servicii

Pentru a intra în circuitul național și internațional cartea trebuie să fie depusă la fondul de carte al Bibliotecii Naționale a României. Pentru acest lucru cartea are nevoie de ISBN (dat de editură), CIP (dat de Biblioteca Națională a României) şi cod de bare (dat de editură).
Acest lucru vă conferă dumneavoastră garanția corectitudinii editării și tipăririi cărții fără a exista pericolul ca respectivul titlu de carte să fie tipărit și de alt autor la altă editură cum se întâmplă adesea cu editurile care nu respectă ISBN-ul și CIP-ul dat de Biblioteca Națională.
* Cartea se prezintă pe suport de hârtie (pe care se dă Bun Tipar – BT) împreună cu formatul electronic al cărţii pe CD sau stick.
* Lucrarea va fi verificată de un redactor după care se va acorda de către editură un ISBN.
* CIP – ul se obţine de la Biblioteca Naţională a României în urma completării şi trimiterii unui formular iar durata, în medie, de răspuns este de 10-14 zile lucrătoare.
* După primirea CIP-ului de la Biblioteca Naţională a României lucrarea va fi tipărită.
* Din tirajul stabilit, 5-9 exemplare merg la Depozitul Legal de carte al Bibliotecii Naţionale a României, 1 ex. la Biblioteca Metropolitană a Bucureştilor, 2-3 exemplare rămân la editură pentru fondul de carte, costurile fiind suportate de către autor.
* Caseta conţinând descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României va fi reprodusă conform originalului pe verso paginii de titlu a cărţii respective.

Titluri de carte

Lucrări științifice tipărite prin editura EstFalia, programe şi pliante pentru simpozioane în tirajele cerute de beneficiari:

 
– „MEDIUL SI INDUSTRIA”, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
– „CONFERINȚA NAȚIONALA A SOLULUI”,
– „PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL WORKSHOP” Brăila, „SOILS UNDER GLOBAL CHANGE-ACHALLENGE FOR THE 21 ST CENTURY”,
– „Conferinţa Internaţională” a Apei-ARA 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
– diferite alte simpozioane.
– Geo-Atlasul Municipiului Bucureşti.
– Economie Regională – Universitatea Ecologică,
– ABC Sindical – Sindicatul Frăţia,
– Cursuri universitare,
– Lucrări de doctorat diverse,
– Lucrări personale,
– Monografii,
– Biografii,
– Colecţia Juridică,
– Colecţia Educatio,
– Colecţia Sindicat şi Sindicalism,
– Colectia Criminalistică
  • Lucrarea „Geo-atlasul municipiului Bucureşti” tipărită de Editura Estfalia a primit din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” premiul NICOLAE CERNESCU.

Carte universitară
Reviste
Volume proceedings
Colecții: Educatio
Colecții: Criminalistica
Colecții: Forensic