Editura ESTFALIA
editură acreditată CNCSIS

Ați scris o carte și căutați o editură?
Editura Estfalia este o editură acreditată CNCSIS
tiraje începând cu 20 ex. pentru doctorate, cursuri, lucrări personale sau științifice,
fiecare carte având ISBN și CIP date de Biblioteca Națională a României, etc.

Ofertă publicare carte cu ISBN
Comanda minimă (cel ai mic tiraj) – publicare carte cu ISBN:

carte tiraj de 20 ex. format A5, la prețul de 500 lei,
maxim 170 pg., la interior text și/sau foto la negru pe hârtie de 80 g./mp., copertă la 4+0 culori , carton 220 g./mp.
ISBN, CIP și Cod de Bare gratuite.

Toate cărțile editate și tipărite de editură sunt predate la zi la Fondul de carte al Depozitului Bibliotecii Naționale

Despre noi

Editura Estfalia a fost înființată în anul 2000 pentru a veni în întâmpinarea editării de carte cu scop științific și didactic – curs universitar, îndrumător de proiectare și de laborator. Sub sigla editurii au apărut mai mult de 400 de titluri de carte. De asemenea apar sub egida editurii reviste științifice.
În urma evaluării făcute de către CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior) în anul 2007, Editura Estfalia a fost recunoscută și este o editură acreditată de CNCSIS.

Editura Estfalia editează și tipărește carte cu ISBN și CIP:

– simpozioane,
– lucrări personale,
– doctorate,
– versuri,

– autobiografii,
– lucrări de doctorat,
– cursuri diferite,
– lucrări științifice, etc.

Editura Estfalia tipărește – editează lucrări și studii științifice, cursuri şi manuale și cursuri pentru învățământul preuniversitar și universitar, conferințe naționale și internaționale, doctorate.
De asemenea Editura Estfalia publică atât atlase didactice cât şi atlase de mediu dar şi lucrări de literatură generală, literatură pentru copii, etc.

Avantajele de a publica la editura Estfalia:

Editura acreditată CNCSIS;
– Tirajele sunt mici și foarte mici;
– Prețul final este de asemenea foarte mic;
– Conceperea coperții este gratuită;
– Editura acordă ISBN gratuit;
– Editura acrordă CIP gratuit;
– Lipirea blocului de carte de copertă este foarte bună;
– Se pot trimite cărțile finite în orice colț al țării;
– Produsul final este de o calitate foarte bună.

Servicii

Pentru a intra în circuitul național și internațional cartea trebuie să fie depusă la fondul de carte al Bibliotecii Naționale a României. Pentru acest lucru cartea are nevoie de ISBN (dat de editură), CIP (dat de Biblioteca Națională a României) şi cod de bare (dat de editură).
Acest lucru vă conferă dumneavoastră garanția corectitudinii editării și tipăririi cărții fără a exista pericolul ca respectivul titlu de carte să fie tipărit și de alt autor la altă editură cum se întâmplă adesea cu editurile care nu respectă ISBN-ul și CIP-ul dat de Biblioteca Națională a României.

* La sediul editurii cartea se prezintă pe suport de hârtie (pe care se dă Bun Tipar – BT) împreună cu formatul electronic al căţii pe CD.
* Lucrarea va fi verificată de un redactor după care se va acorda un ISBN.
* CIP – ul se obţine de la Biblioteca Naţională a României în urma completării şi trimiterii unui formular iar durata, în medie, de răspuns este de 10-14 zile lucrătoare.
* După primirea CIP-ului de la Biblioteca Naţională a României lucrarea va fi tipărită.
* Din tirajul stabilit, 5-9 exemplare merg la Depozitul Legal de carte al Bibliotecii Naţionale a României, 1 ex. la Biblioteca Metropolitană a Bucureştilor, 2-3 exemplare rămân la editură pentru fondul de carte, costurile fiind suportate de către autor.
* Caseta conţinând descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României va fi reprodusă conform originalului pe verso paginii de titlu a cărţii respective.

Titluri de carte

Lucrări științifice tipărite prin editura acreditată Estfalia, programe şi pliante pentru simpozioane în tirajele cerute de beneficiari:

– „MEDIUL SI INDUSTRIA”, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
– „CONFERINȚA NAȚIONALA A SOLULUI”,
– „PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL WORKSHOP” Brăila, „SOILS UNDER GLOBAL CHANGE-ACHALLENGE FOR THE 21 ST CENTURY”,
– „Conferinţa Internaţională” a Apei-ARA 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
– diferite alte simpozioane.
– Geo-Atlasul Municipiului Bucureşti.
– Economie Regională – Universitatea Ecologică,
– ABC Sindical – Sindicatul Frăţia,
– Cursuri universitare,
– Lucrări de doctorat diverse,
– Lucrări personale,
– Monografii,
– Biografii,
– Colecţia Juridică,
– Colecţia Educatio,
– Colecţia Sindicat şi Sindicalism,
– Colectia Criminalistică

  • Lucrarea „Geo-atlasul municipiului Bucureşti” tipărită de Editura Estfalia a primit din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” premiul NICOLAE CERNESCU.

Carte universitară
Volume proceedings
Teze doctorat
Reviste
Reviste
Colecții: Criminalistica
Colecții: Criminalistica
Beletristică
Beletristică