Editura ESTFALIA

editura acreditată CNCSIS cod CNCSIS 294 și CNATDCU conform ordinului 6129/20.12.2016 – Anexa 24 –
privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior:
Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale editurilor generaliste se iau în considerare numai dacă respectiva colecție
numără cel puțin opt titluri apărute în cei cinci ani premergători apariției cărții candidatului.”  –  Anexa 24

Ați scris o carte și căutați o editură?
tiraje începând cu 20 ex. pentru doctorate, cursuri, lucrări personale sau științifice,
fiecare carte având ISBN și CIP date de Biblioteca Națională a României, etc.

Ofertă publicare carte cu ISBN
Comanda minimă (cel mai mic tiraj) – publicare carte cu ISBN:

carte tiraj de 20 ex. format A5, la prețul de 500 lei,
maxim 170 pg., la interior text și/sau foto la negru pe hârtie de 80 g./mp., copertă la 4+0 culori , carton 220 g./mp.
ISBN, CIP și Cod de Bare gratuite.
ISBN și CIP date de Biblioteca Națională a României.

Editura ESTFALIA

editura este acreditată CNCSIS cod CNCSIS 294 și CNATDCU conform ordinului 6129/20.12.2016 – Anexa 24
privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior:
Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale editurilor generaliste se iau în considerare numai dacă respectiva colecție
numără cel puțin opt titluri apărute în cei cinci ani premergători apariției cărții candidatului.”  –  Anexa 24

Ați scris o carte și căutați o editură?
tiraje începând cu 20 ex. pentru doctorate, cursuri, lucrări personale sau științifice,
fiecare carte având ISBN și CIP date de Biblioteca Națională a României, etc.

Ofertă publicare carte cu ISBN
Comanda minimă (cel mai mic tiraj) – publicare carte cu ISBN:

carte tiraj de 20 ex. format A5, la prețul de 500 lei,
maxim 170 pg., la interior text și/sau foto la negru pe hârtie de 80 g./mp., copertă la 4+0 culori , carton 220 g./mp.
ISBN, CIP și Cod de Bare gratuite.
ISBN și CIP date de Biblioteca Națională a României.

Despre noi

Editura Estfalia a fost înființată pentru a veni în întâmpinarea editării de carte cu scop științific și didactic – curs universitar, îndrumător de proiectare și de laborator. Sub sigla editurii au apărut mai mult de 400 de titluri de carte. De asemenea apar sub egida editurii reviste științifice.
În urma evaluării făcute Editura Estfalia a fost recunoscută și este o editură acreditată de CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior) cod CNCSIS 294 începând cu anul 2007 și CNATDCU conform ordinului 6129/20.12.2016 – Anexa 24 –

Economisiți timpul dvs. colaborând cu editura Estfalia.

Editura Estfalia editează și tipărește carte cu ISBN și CIP:

– lucrări de doctorat,
– lucrări personale,
– versuri,
– beletristică,
– simpozioane,
– cursuri diferite,
– lucrări științifice, etc

Editura Estfalia – lucrări și studii științifice, cursuri şi manuale și cursuri pentru învățământul preuniversitar și universitar, conferințe naționale și internaționale, doctorate.
De asemenea sub egida Editurii Estfalia apar atlase didactice cât şi atlase de mediu dar şi lucrări de literatură generală, literatură pentru copii, etc.
Toate cărțile editate și tipărite de editură sunt predate la zi la Fondul de carte al Depozitului Bibliotecii Naționale.

Avantajele de a publica la editura Estfalia:

Editura acreditată CNCSIS cod CNCSIS 294 și CNATDCU conform ordinului 6129/20.12.2016 – Anexa 24 –
– Tirajele sunt mici și foarte mici;
– Prețul final este de asemenea foarte mic;
Realizăm coperta în mod gratuit;
– Editura acordă ISBN gratuit;
– Editura acrordă CIP gratuit;
– Lipirea blocului de carte de copertă este foarte bună;
– Se pot trimite cărțile finite în orice colț al țării;
– Produsul final este de o calitate foarte bună.

Servicii

Pentru a intra în circuitul național și internațional cartea trebuie să fie depusă la fondul de carte al Bibliotecii Naționale a României. Pentru acest lucru cartea are nevoie de ISBN (dat de editură), CIP (dat de Biblioteca Națională a României) şi cod de bare (dat de editură).
Acest lucru vă conferă dumneavoastră garanția corectitudinii editării și tipăririi cărții fără a exista pericolul ca respectivul titlu de carte să fie tipărit și de alt autor la altă editură cum se întâmplă adesea cu editurile care nu respectă ISBN-ul și CIP-ul dat de Biblioteca Națională a României.

* La sediul editurii cartea se prezintă pe suport de hârtie (pe care se dă Bun Tipar – BT) împreună cu formatul electronic al căţii pe CD.
* Lucrarea va fi verificată de un redactor după care se va acorda un ISBN.
* CIP – ul se obţine de la Biblioteca Naţională a României în urma completării şi trimiterii unui formular iar durata, în medie, de răspuns este de 10-14 zile lucrătoare.
* După primirea CIP-ului de la Biblioteca Naţională a României lucrarea va fi tipărită.
* Din tirajul stabilit, 5-9 exemplare merg la Depozitul Legal de carte al Bibliotecii Naţionale a României, 1 ex. la Biblioteca Metropolitană a Bucureştilor, 1-2 exemplare rămân la editură pentru fondul de carte, costurile fiind suportate de către autor.
* Caseta conţinând descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României va fi reprodusă conform originalului pe verso paginii de titlu a cărţii respective.

Titluri de carte

Lucrări științifice tipărite prin editura acreditată Estfalia, programe şi pliante pentru simpozioane în tirajele cerute de beneficiari:

– „MEDIUL SI INDUSTRIA”,
– „CONFERINȚA NAȚIONALA A SOLULUI”,
– „PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL WORKSHOP” Brăila, „SOILS UNDER GLOBAL CHANGE-ACHALLENGE FOR THE 21 ST CENTURY”,
– „Conferinţa Internaţională” a Apei-ARA,
– diferite alte simpozioane,
– Geo-Atlasul Municipiului Bucureşti,
– Economie Regională – Universitatea Ecologică,
– ABC Sindical – Sindicatul Frăţia,
– Cursuri universitare,
– Lucrări de doctorat diverse,
– Lucrări personale,
– Monografii,
– Biografii,
– Colecţia Juridică,
– Colecţia Educatio,
– Colecţia Sindicat şi Sindicalism,
– Colectia Criminalistică,
– Colectia Profil juridic.

  • Lucrarea „Geo-atlasul municipiului Bucureşti” apărută sub egida „Editura Estfalia” a primit din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” premiul NICOLAE CERNESCU.

Carte universitară
Volume proceedings
Teze doctorat
Colecții: Profil juridic
Colecții: Criminalistica
Colecții: Criminalistica
Beletristică
Beletristică